Logowanie system obsługi zamówień On-Line

Zezwolenia

Zgodnie z Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm. pozbywanie się zużytych wkładów niezgodnie z ustawą, tj. wyrzucanie ich, spalanie lub przekazywanie firmom nie posiadającym zezwolenia na odzysk lub utylizację jest zakazane i grozi karą grzywny lub aresztem.
Nasza firma posiada zezwolenie na odbiór, transport i gromadzenie odpadów pochodzących z drukarek i kserokopiarek, oraz innego sprzętu elektronicznego.

 

Zezwolenie transport

Pozwolenie na zbieranie odpadów

Numer rejestrowy BDO