Logowanie system obsługi zamówień On-Line

Kontrakt serwisowy

Jeżeli firma posiada urządzenia na własność i nie chce ponosić zróżnicowanych kosztów  związanych z eksploatacją urządzeń proponujemy kontrakt serwisowy. Kontrakt serwisowy to gwarancja nieprzerwanej pracy urządzenia i łatwe przewidywanie kosztów eksploatacji  drukarek, kserokopiarek oraz faksów. W ramach kontraktu Jet-printer Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonywać przeglądów okresowych, konserwacji sprzętu, dostarczać materiały eksploatacyjne oraz reagować na zgłoszenia serwisowe w czasie nie dłuższym niż 24 godz.

Korzyści z zakupu kontraktu serwisowego:

  • Rozliczenie na podstawie abonamentu lub/i wydrukowanych stron
  • Brak kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych
  • Eliminacja nieplanowanych kosztów związanych z obsługą serwisową posiadanych urządzeń biurowych
  • Urządzenia zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach na czas serwisu dłuższego niż 48 godz.
  • Serwis dopasowany do potrzeb klienta