Logowanie system obsługi zamówień On-Line

Gwarancja tonery Laser Experts

 

  1. Materiały eksploatacyjne posiadają gwarancję do momentu wyczerpania się środka barwiącego.
  2. Gwarancja obejmuje jakość wydruków i techniczne funkcjonowanie
  3. W przypadku wad produktu gwarantujemy :
  • wymianę wadliwego produktu na nowy
  • naprawę drukarki (bez względu czy jest ona jeszcze na gwarancji, czy nie), jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii było zastosowanie produktu Laser Experts
Gwarantujemy prawidłową pracę produktu jeżeli zostaną spełnione następujące zalecenia:
  • staranie przestrzegaj instrukcji obsługi podanej przez producenta drukarki, zwłaszcza jeśli chodzi o typ kasety stosowanej w Twojej drukarce
  • po wyjęciu z opakowania, wyciągnij plombę zabezpieczającą
  • zainstaluj kasetę zgodnie z zaleceniami producenta drukarki