Logowanie system obsługi zamówień On-Line

Dane rejestrowe

Jet-printer Sp. z o.o. Sp. K.
 Serwituty 14
PL 02-233 Warszawa
tel.: +48 (22) 716 10 10
fax.: +48 (22) 716 12 08 wew.512
e-mail: biuro@jet-printer.pl

KRS nr: 0000608783
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: PL 5223058080

Zarząd:
Dariusz Mirowski

PKO Bank Polski :
konto: 68 1020 1055 0000 9902 0392 4958
Swift: BPKOPLPW