Logowanie system obsługi zamówień On-Line

Rzetelna Firma


Z przyjemnością zawiadamiamy, że firma Jet-printer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała Certyfikat Rzetelności. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie „Rzetelna Firma” odznaczają się:

  • praworządnością - przestrzegają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie,
  • rzetelnością - wywiązują się z postanowień zawartych w kontraktach,
  • transparentnością - prowadzą działalność w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego,
  • odpowiedzialnością - budują ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych  klientów,
  • zapewniają swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów,
  • przestrzegają zasad uczciwej konkurencji,
  • podnoszą świadomość swoich pracowników, poprzez  propagowanie postaw wobec kontrahentów i konkurencji,
  • budują  świadomość idei i zasad odpowiedzialnego biznesu.

Aby pobrać bądź zobaczyć nasz certyfikat wystarczy kliknąć na logo „Rzetelnej Firmy”.

Wróć