Logowanie system obsługi zamówień On-Line

Audyt

Audyt pomaga nam uzyskać znaczny postęp w kierunku zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów druku. Wystarczy wykonać kilka kroków opisanych poniżej z Specjalistą z firmy Jet – printer aby uzyskać znaczne obniżenie kosztów druku.

  • Ocena aktualnego parku urządzeń kopiujących i drukujących oraz analiza ich wykorzystania
  • Jaki sprzęt drukujący jest w posiadaniu firmy ?
  • Co, w jakich ilościach i jak często drukują użytkownicy ?
  • Określenie kosztów ponoszonych z obecnym parkiem urządzeń
  • Opracowanie strategii optymalizacji urządzeń
  • Właściwe dopasowanie urządzeń do potrzeb użytkowników
  • Poprawa zarządzania infrastrukturą

W wyniku przeprowadzonego audytu jesteśmy wstanie przeprowadzić wymaganą modernizację  lub konsolidację parku urządzeń, efektywniej wdrażać nowe rozwiązania i z wyprzedzeniem zarządzać urządzeniami i materiałami eksploatacyjnymi.